To cykliczne święto mające ponad stuletnią tradycję. Obchodzone jest co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła. Chrześcijanie różnych wyznań spotykają się wówczas na całym świecie m.in. na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach i koncertach.

- W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw – wbrew swej nazwie – trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji – czytamy na stronie Polskiej Rady Ekumenicznej.

Nabożeństwo z udziałem abp. Grzegorza Rysia odbędzie się 21 stycznia o godzinie 18.00 w kościele ewangelicko-augsburskim przy ul. Zamkowej 8.

Grzegorz Ryś (ur. 9 lutego 1964 w Krakowie) – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor habilitowany nauk humanistycznych specjalizujący się w dziedzinie historii Kościoła, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej w latach 2007–2011, biskup pomocniczy krakowski w latach 2011–2017, arcybiskup metropolita łódzki od 2017.