Zmiany dotyczą autobusów:

linii 1 - z Dworca PKP bez zmian do ulicy Sikorskiego, dalej zmienioną trasą ulicami: Nawrockiego, Grota-Roweckiego, 20 Stycznia do pętli Waltera-Jankego i następnie bez zmian do Dworca PKP

linii 2 - z Waltera-Jankego objazdem ulicami: 20 Stycznia i Grota-Roweckiego, dalej stałą trasą do Podmiejskiej, analogiczna zmiana trasy obowiązuje w przeciwnym kierunku. Godziny odjazdów z krańcówki Waltera-Jankego na czas odjazdu tymczasowo będą opóźnione o 2 minuty

linii 5, 7, 260, 261, 262, 263 -  z pętli Waltera-Jankego pojadą objazdem ulicami: Waltera-Jankego, Świetlickiego, Bugaj do Grota-Roweckiego i następnie dotychczasowymi trasami, analogiczna zmiana obowiązuje w przeciwnych kierunkach.

Autobusy zatrzymują się na wszystkich przystankach na trasie objazdu. Ponadto ustawiono dwa przystanki tymczasowe w kierunku centrum: Świetlickiego / Nawrockiego oraz Bugaj /Gawrońska.