ad

Od listopada 2009 r. becikowe będzie wypłacane tylko tym matkom, które przedstawią zaświadczenie lekarskie. Musi ono potwierdzać, że kobieta od 10 tygodnia ciąży była pod opieką ginekologa.
Te same zasady będą obowiązywały także w przypadku występowania o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, gdzie dodatkowo musi być spełnione kryterium dochodowe. Obydwa świadczenia wynoszą 1 tys. zł.
Nowe przepisy mają podnieść standardy i zachęcić kobiety do obligatoryjnych wizyt u ginekologa podczas ciąży.
Wchodzą one w życie od 1 listopada. Oznacza to, że obejmą kobiety, które są już w ciąży i urodzą dzieci po tym terminie.