- Jeśli pamiętacie, znacie osoby pamiętające tamte wydarzenia albo przedwojenną społeczność żydowską lub powojenne losy pabianickich Żydów i miejsc z nimi związanych - piszcie do nas. A może znacie ten świat z opowieści rodzinnych? Chętnie spotkamy się, wysłuchamy i utrwalimy Wasze wspomnienia – zachęcają twórcy Pabianickiego Sztetla. Ich stronę można znaleźć na facebooku (link), do czego zachęcamy.

W maju minie 80 lat...

W uczczenie pamięci o żydowskiej społeczności Pabianic włączyły się lokalne organizacje społeczne. 13 stycznia spotkały się z władzami miasta w sprawie ustalenia programu obchodów przypadającej w tym roku 80. rocznicy likwidacji pabianickiego getta. Co ustalono?

Zaplanowano oficjalną uroczystość w miejscu dawnej synagogi na Starym Mieście oraz w rejonie dawnego stadionu Kruschender (ul. Zamkowa), gdzie zgromadzono mieszkańców getta i dokonano ich selekcji. Wymieniona zostanie też niezgodna z prawdą historyczną tablica na ul. Bóźnicznej, mówiąca o zburzeniu synagogi przez oprawców hitlerowskich.

Ponadto społecznicy zgłosili następujące propozycje:

Towarzystwo Miłośników Dziejów Pabianic

Marsz Żywych

zebranie pieniędzy na tablice i wmurowanie tablic upamiętniających granice getta w ul. Warszawskiej (fundusze zostały już zebrane, głównie wśród mieszkańców Pabianic)

projekcja filmu „Sarid”

wydanie kalendarza poświęconego społeczności żydowskiej Pabianic (ten punkt również został już zrealizowany)

Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnych Pabianiczan:

w kwietniu: spotkania z historią i kulturą Żydów w Polsce

w maju: spotkania z ekspertami nt. losów Żydów w regionie łódzkim podczas II wojny światowej

spacer po terenie dawnego getta pabianickiego

zwiedzanie cmentarza żydowskiego – oprowadzanie organizowane we współpracy ze stowarzyszeniem Strażnicy Pamięci. Guardians of Remembrance

wystawa poświęcona wybranym pabianiczanom pochodzenia żydowskiego; wystawa w przestrzeni miejskiej

koncert upamiętniający rocznicę

w czerwcu: Festiwal Kultury Żydowskiej

Klub Podróż Przez Pabianice:

wystawa plenerowa fotograficzna pokazująca dzisiejszy wygląd terenów dawnego getta

Przeczytaj też: Przeszli śladami pabianickich Żydów.