Zakłada on podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności informatycznych oraz językowych pracujących osób dorosłych po 45. roku życia.
W ramach projektu oferowane będą bezpłatne szkolenia:
a) kurs języka angielskiego - 120 godz. kończący się egzaminem TELC,
b) szkolenie komputerowe - 40 godz. kończące się egzaminem e-Citizen,
c) Jjbcoaching - 3 godz.
Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki:
1. pracujące i zameldowane na terenie województwa łódzkiego,
2. osoby dorosłe po 45. r. życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
3. wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które z własnej woli zainteresowane są uczestnictwem w szkoleniach i kursach poza godzinami pracy, nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem osób o kwalifikacjach niskich lub zdezaktualizowanych.
Podczas kursu z języka obcego oraz jobcoachingu uczestnicy otrzymają poczęstunek (kawa, herbata, ciastka), a w przypadku szkoleń komputerowych - poczęstunek (kawa, herbata, ciastka) oraz obiad. Beneficjenci otrzymają zwrot kosztów dojazdu na egzamin e-Citizen.
Darmowy kurs j. angielskiego i darmowe szkolenie komputerowe może zwiększyć atrakcyjność pracowników – beneficjentów projektu na rynku pracy, efektywność ich pracy bądź umożliwić awans czy wzrost wynagrodzeń. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że międzynarodowe certyfikaty TELC i e-Citizen, które w ramach projektu uzyskają beneficjenci, uznawane są przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej i kraje UE.
Dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie projektu http://certyfikatsukcesu.pl/ Po wypełnieniu należy wysłać lub dostarczyć je osobiście do Biura Projektu: 92-318 Łódź, ul. Piłsudskiego 135 p. 112. Przeprowadzenie szkoleń będzie uzależnione od zebrania grupy 12 osób.