Biskupi chcą, by Polacy przez cały sierpień nie wzięli alkoholu do ust. Biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Apostolstwa Trzeźwości wzywa do abstynencji „w intencji tych, którzy przez alkohol odeszli od Boga". I dodaje, by w sierpniu nie pić także z pobudek patriotycznych i społecznych.

Biskup uzasadnia to faktem, iż „wiele osób przez brak trzeźwości traci wiarę". Sierpień jest w polskim Kościele miesiącem trzeźwości.

Przy okazji biskupi podają własną receptę na to, jak w Polsce walczyć z pijaństwem. Uważają, że państwo powinno zakazać sprzedawania alkoholu nocą, podnieść ceny wódki, wina i piwa, zmniejszyć liczbę sklepów handlujących alkoholem i zabronić reklamowania wszelkich wyrobów alkoholowych.

Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw Apostolstwa Trzeźwości przypomina, że podjęcie abstynencji jest spełnianiem przyrzeczenia zawartego w Jasnogórskich Ślubach Narodu.