Spośród 1345 absolwentów szkół podstawowych z terenu powiatu pabianickiego do naszych szkół dostało się 997 uczniów, czyli 74,13% wszystkich uczniów z naszej okolicy. W poprzednim roku szkolnym przyjęto 752 uczniów, spośród 960, czyli 78,33%.

- Ta tendencja utrzymuje się, co świadczy o tym, że powiatowe szkoły ponadpodstawowe cieszą się nieustającym zainteresowaniem uczniów – podkreśla wicestarosta Gabriela Wenne-Błażyńska.

Na rok szkolny 2022/2023 utworzono w szkołach ogólnodostępnych dla młodzieży 32 oddziały. W poprzednim było ich 24.

W liceach będzie 14 klas : w I LO- 5, II LO– 7 , a w liceach zespołów szkół nr 2 i nr 3 po jednej.

W zespołach szkół powstanie 18 klas pierwszych w technikach i szkole branżowej I stopnia.

- W tym roku w szkołach zawodowych realizowanych jest 29 kierunków kształcenia, w tym 17 w technikach oraz 12 w szkole branżowej I stopnia – wylicza wicestarosta.

Jakie to kierunki?

W ZS 1 powstaną 3 klasy technikum o kierunkach: technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa i architektury wnętrz, technik mechatronik oraz mechatronik w klasie z innowacją e-sport.

W branżowej szkole I stopnia będą 2 klasy wielozawodowe o kierunkach m.in.: mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, tapicer, murarz, elektryk, fryzjer, piekarz, kucharz, cukiernik, sprzedawca, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych.

W ZS 2 powstanie 6 klas technikum o specjalizacji - technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik technologii żywności, technik elektronik, technik ochrony środowiska.

- Jak co roku najwięcej chętnych w technikum w tej szkole zanotowano w zawodach technik informatyk oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej – dodaje Gabriela Wenne-Błażyńska. - Przyjęto 118 ósmoklasistów do tych klas.

W ZS 3 technikum powstanie 7 klas o kierunkach: technik fotografii i multimediów, technik logistyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich, technik reklamy.

W klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych uczyć się będzie na pewno 27 osób z Ukrainy, w tym 17 ósmoklasistów oraz 10 uczniów, którzy ukończyli oddział przygotowawczy w Zespole Szkół nr 3.

Uczęszczać będą do:

I LO – 1 osoba do klasy o profilu mat. – geo. – ang.

ZS 1 – 1 osoba do technikum samochodowego i 1 osoba do szkoły branżowej o kierunku mechanik pojazdów samochodowych

ZS 2 – 3 osoby wybrały kierunki: technik informatyk oraz klasę mundurową o profilu wojskowym

ZS 3 – 21 osób wybrało różne kierunki kształcenia

Ostateczne listy uczniów przyjętych do szkół zostaną wywieszozne 25 lipca.