Na ul. Wiejskiej, między Miodową a Skrajną oraz wzdłuż ul. Skośnej wykonana została już cała konstrukcja drogi dla rowerów (łącznie z warstwą ścieralną) wraz z towarzyszącymi chodnikami. Do tej pory na tym terenie nie było nawet chodników. Dobudowano dojście do przystanku Wiejska / Miodowa, zostanie tam również wymalowane przejście dla pieszych. Rozpoczęły się już prace przy wykonywaniu oznakowania (zostało ustawione oznakowanie pionowe, przy sprzyjających warunkach będzie malowane oznakowanie poziome). Na tym odcinku będzie również budowane nowe oświetlenie uliczne. Wcześniej na krańcówce autobusowej Karolew, w ramach tego samego projektu, ustawiono wiatę rowerową, a pod koniec ubiegłego roku uruchomiono w tym miejscu monitoring wizyjny.

Budowa dróg rowerowych na coraz bardziej zaawansowanym poziomie

Budowa dróg rowerowych na coraz bardziej zaawansowanym poziomie

Trwa budowa drogi rowerowej wzdłuż projektowanej ul. Popiełuszki, która połączy ul. Wiejską z rondem u zbiegu ulic Świetlickiego i Jutrzkowickiej. Na odcinku około 400 metrów, w rejonie ulicy Hermanowskiej wykonano już podbudowę oraz ułożono warstwę wiążącą asfaltu. Wykonawca wybuduje także odnogę nowej ścieżki rowerowej w ulicę Targową.

Budowa dróg rowerowych na coraz bardziej zaawansowanym poziomie

10 marca rozpoczęła się budowa drogi dla rowerów i chodnika przy ul. Łaskiej. Na początek wykonawca rozpoczął prace między ul. 15. Pułku Piechoty „Wilków” a ul. Wiejską. Docelowo droga rowerowa z chodnikiem będą biegły wzdłuż całej ulicy Łaskiej, wraz z dojazdem przed dworzec kolejowy. Za ulicą Pomorską połączy się z ciągiem pieszo-rowerowym wybudowanym w ramach przebudowy linii tramwajowej. Nowa infrastruktura umożliwi zatem przejazd rowerem od granicy z gminą Dobroń, bez przerw, aż do Starego Rynku.

Budowa dróg rowerowych na coraz bardziej zaawansowanym poziomie

Na Piaskach niedawno zakończyła się również budowa dróg dla rowerów wraz z chodnikami przy ul. Wiejskiej (od szpitala do Łaskiej), Moniuszki (od Wiejskiej do Śniadeckiego) oraz Śniadeckiego i Szarych Szeregów. Pozostało jeszcze wymalowanie nowego oznakowania i dokończenie prac przy doświetleniu przejść dla pieszych. Wcześniej ukończono roboty przy budowie drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana Pawła II oraz na ul. Targowej od Jana Pawła II do Orlej.

Prace postępują także na Bugaju. Budowana jest droga dla cyklistów przy ul. 20 Stycznia, między dworcem MZK a ulicą Rydzyńską. Wcześniej ukończono etap od ul. "Grota" Roweckiego do dworca MZK, a także wybudowano drogę rowerową z chodnikiem przy ul. Bugaj i Kopernika, od Skargi do "Grota" Roweckiego.

Budowa dróg rowerowych na coraz bardziej zaawansowanym poziomie

Ostatnim etapem budowy dróg dla rowerów w ramach projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” będzie odcinek ulicy Partyzanckiej - od Sikorskiego do Widzewskiej. Zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku. Oczekujemy na wydanie przez Łódzki Urząd Wojewódzki zezwolenia na rozpoczęcie prac.

Z kolei w ramach projektu tramwajowego wykonano odcinki drogi rowerowej i ciągów pieszo-rowerowych od ul. Pomorskiej do ul. Strażackiej, na Starym Rynku oraz na ul. Warszawskiej, od Pietrusińskiego do Dużego Skrętu. Przy Dużym Skręcie ustawiono wiatę rowerową. W budowie jest odcinek między ul. Strażacką a Stary Rynkiem.