Odpowiednie wydziały urzędu przeanalizują złożone przez mieszkańców wnioski, a weryfikację przeprowadzi specjalny zespół powołany przez prezydenta miasta. Wybrane zadania znajdą się na liście projektów do głosowania, które poznamy  do końca września.

Budżet obywatelski to wydzielona w budżecie miasta pula pieniędzy, o wykorzystaniu której decydują mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu. Propozycje może zgłaszać każdy mieszkaniec Pabianic, który w 2015 ukończył 16 lat lub organizacja. Ponadto musi zebrać podpisy poparcia co najmniej 15 osób.

- Koszt jednego zadania to maksymalnie 100 tys. zł. Ważne, żeby zadanie było do zrobienia i rozliczenia w jednym roku - informuje Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego.

W październiku mieszkańcy w specjalnym głosowaniu zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane. Prezydent uwzględni je w projekcie budżetu miasta na rok 2016, który przedstawi Radzie Miejskiej. Więcej informacji na temat budżetu obywatelskiego znajdziemy na stronie internetowej UM: http://um.pabianice.pl.