- Od 14 czerwca w ulicy Bugaj na odcinku od posesji nr 62 (koniec działki zajmowanej przez Rodzinne Ogrody Działkowe PSM) do posesji Bugaj 97 realizowany będzie II etap remontu kanału deszczowego wraz z przyłączami biegnącymi pod jezdnią na wyżej wymienionym odcinku - informuje Joanna Stelmach z ratusza.
Polegał on będzie na wyczyszczeniu kanału z osadu i wykonaniu inspekcji telewizyjnej (metoda CCTV). Wynik badań w postaci raportu z przeglądu wraz z zapisem obrazu na płycie DVD będzie podstawowym materiałem do opracowania projektu technicznego remontu kanału, który jako III etap powinien być opracowany do ok. 15 września.
Opracowany projekt, oprócz wyboru metody i zakresu renowacji zawierać będzie tzw. kosztorys inwestorski, z którego Urząd Miejski będzie mógł zaplanować do projektu budżetu na rok 2014 odpowiednią kwotę na realizację remontu.
Zakres remontu obejmował będzie główny kanał uliczny, studnie rewizyjne na tym kanale, remont wpustów ulicznych wraz z podłączeniami do kanału głównego, przyłącza kanalizacji deszczowej do pierwszej studni na terenie nieruchomości lub 1 mb za krawędź jezdni.
Dopiero po wykonaniu remontu kanału deszczowego będzie można przystąpić do remontu nawierzchni asfaltowej ulicy na tym odcinku.
Wykonawcą prac w ramach II etapu jest firma KanRo Ltd. Sp. z o.o. z Białegostoku.
- Prace te będą wykonywane przy czynnym ruchu ulicznym oraz bez wstrzymywania kursowania autobusów linii „263” - dodaje rzeczniczka.