W wyniku konkursu ogłoszonego w kwietniu 2020 roku przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Pabianickie Centrum Medyczne zostało wybrane jako jedna z siedmiu placówek w kraju, które ma utworzyć Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Kwota wnioskowanego przez szpital dofinansowania to 12 milionów złotych. Część pieniędzy z tej puli zostanie przeznaczone na remont budynku. To ok. 1.200 000 zł.

Ordynatorem Centrum będzie doktor Jacek Ostrowski, psychiatra specjalizujący się w pomocy dzieciom i młodzieży.

Centrum będzie się mieściło w budynku przy ul. Wileńskiej 61.

- Jest to budynek, w którym kiedyś mieściła się przychodnia zdrowia. Została przeniesiona do szpitala. To właśnie to miejsce zostanie wykorzystane i ponownie stanie się przydatne dla mieszkańców Pabianic – mówi Renata Andziak, kierownik działu świadczeń medycznych w Pabianickim Centrum Medycznym. - Budynek będzie wyremontowany.

Program skierowany będzie tylko do dzieci i młodzieży z Pabianic i z terenu powiatu pabianickiego. Górna granica wieku to 21 lat. Projekt zakłada, że przez 2 lata skorzysta z niego ok. 1.000 młodych ludzi. Czas oczekiwania na pierwszą wizytę nie będzie dłuższy niż 7 dni. W tym czasie zostanie przeprowadzone rozpoznanie. Dzieci będą kierowane na spotkanie z terapeutą, a poważniejsze przypadki do szpitala.

- Po 6 miesiącach funkcjonowania ośrodka ma zostać utworzony oddział dzienny, a także hostel – dodaje Jacek Ostrowski. - Projekt będzie się rozwijał.

Świadczenia mają być realizowane 1 od listopada tego roku do końca października 2023 r. Po dwóch latach program zostanie zakończony, ale Centrum nadal będzie istniało. Od tego momentu będzie ono dostępne również dla dzieci i młodzieży spoza powiatu pabianickiego.

- To szczególnie ważne przedsięwzięcie dla naszego miasta. Do tej pory w Pabianicach nie było placówki świadczącej takie usługi dla dzieci w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia – dodaje Renata Andziak z PCM.

Skąd się wezmą specjaliści?

W Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży pracować będzie ok. 30 osób. Do tej pory w Pabianicach nie było państwowej opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Aby ją skompletować trzeba było pozyskać kadrę. Ta jest już wybrana. Są to: psychiatrzy, psychologowie, terapeuci środowiskowi, pedagodzy i streetworkerzy. Część z nich to specjaliści z Pabianic, którzy do tej pory zatrudnienia szukali poza miastem, lub przyjmowali prywatnie. Część pozyskano m.in. z Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. J. Babińskiego przy ul. Aleksandrowskiej w Łodzi. To z tą placówką będziemy współpracować w ramach projektu.

Jak to ma wyglądać?

- Będą tutaj świadczone usługi psychologiczne, psychiatryczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Opieka będzie kompleksowa i pełna, dzięki czemu będzie to miało większy sens. Będziemy współpracować ze szkołami i z kuratorami, a także z rodzinami młodych ludzi. Terapia będzie się odbywała w środowisku dziecka – mówi Jacek Ostrowski, szef Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Pabianicach.

W program włączone są urzędy: miejski i powiatowy. Są wyznaczeni pracownicy, którzy odpowiadać mają za kontakty z Centrum. Pierwszym zadaniem urzędników jest opracowanie modelu współpracy z podległymi im placówkami, czyli np. Miejskim Centrum Pomocy Społecznej, szkołami podstawowymi i przedszkolami. Koordynuje to Wydział Spraw Obywatelskich i Gospodarczych, a w projekt zaangażowany będzie również Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. Drugim zadaniem będzie koordynacja tych placówek.

- Każde dziecko będzie miało swoją ścieżkę wsparcia ustalaną przez fachowców. Będziemy odpowiadać za to, aby miejskie placówki współpracowały ze sobą w ramach pracy nad tym małym pacjentem - wyjaśnia Ewa Smuga, zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych w Urzędzie Miejskim w Pabianicach. - Innymi słowy w projekt będą zaangażowani konkretni asystenci rodzin z naszego MCPS-u, nauczyciele, czy pedagodzy ze szkół i przedszkoli podległych miastu.

- Chcemy postawić na zmianę myślenia o psychiatrii. To nie jest dziedzina oderwana od wszystkiego, a właśnie z wieloma aspektami powiązana – wyjaśnia doktor Ostrowski - Nie będziemy sadzać dziecka przed lekarzem, a wejdziemy w jego otoczenie po to, aby znaleźć przyczynę danego zachowania.

Najczęstsze problemy z jakimi młodzi ludzie trafiają do psychiatrów to zaburzenia nastroju, uzależnienie od komputera i innych urządzeń elektronicznych, zaburzenia lękowe, problemy z odżywianiem (w tym anoreksja i bulimia), kłopoty z adaptacją. Aby dziecko zostało objęte kompleksową opieką potrzebna będzie zgoda opiekuna prawnego.

Ponadto w ramach programu organizowane będą warsztaty edukacyjne dla rodziców, czy nauczycieli dotyczące aspektów wychowawczych. Centrum będzie również współpracowało z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Pabianicach.

Pandemia swoje zrobiła

Takie Centrum potrzebne jest szczególne w tym momencie. Pandemia spowodowała więcej zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży. Wyzwalają one zachowania agresywne zarówno w stosunku do swoich rówieśników jak i do rodziców. Brak szkoły dodatkowo spowodował, że nauczyciele mniej widzieli. Jeśli jakieś dziecko dostało się na terapię to w wielu przypadkach były to teleporady. Niektóre dzieci z tego powodu wypadły z systemu, co nie wpłynęło dobrze na ich funkcjonowanie.

W całym kraju obserwuje się większe zapotrzebowanie na leczenie psychiczne dzieci i młodzieży.

Na rzecz jednego dziecka będzie pracowało kilka osób. Aby skorzystać z usług Centrum nie będzie potrzebne skierowanie. Pomoc będzie bezpłatna.

- Połowa dzieci, których przyprowadzają rodzice do psychiatry tak naprawdę nie potrzebuje pomocy. Nie trzeba im wypisywać żadnych leków, a jedynie pomóc odnaleźć się w sytuacji, z którą na przykład nie mogą sobie poradzić.

Utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w województwie łódzkim jest kolejnym etapem rozwoju środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej w regionie, a jednocześnie elementem realizacji Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2017-2022. Taka sama placówka powstanie w Łodzi. Utworzy ją Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. J. Babińskiego w Łodzi. Będzie się znajdowało przy ul. Mielczarskiego 5 w Łodzi.