Powstał nowy komitet wyborczy prezydenta Dychty. To Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny Popis Zbigniewa Dychto. Pełnomocnikiem jest Katarzyna Redzynia. Skarbniczka Elżbieta Pluta i syn prezydenta, Marcin, nie figurują już w wykazie komitetów. Pisaliśmy o tym: www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/nowy-popis-dychty.html
 
Jest tam Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Mikołajewskiego z ul. Toruńskiej.
 
Komitet Wyborczy Wyborców "Nowy Hermanów", którego pełnomocnikiem jest Jolanta Wąsat – z Hermanowa.
 
Komitet Wyborczy Wyborców Prawicowa Wspólnota Samorządowa Nasze Miasto, a pełnomocnikiem jest Marian Koczur i Konrad Szynkiewicz. Komitet ma siedzibę przy ul. 20 Stycznia 93.
 
Komitet Wyborczy Wyborców "Inicjatywa Społecznikowska”, pełnomocnicy Mariusz Tszydel i Rafał Frankiewicz. Siedziba przy ul. Smugowej 8.
 
Komitet Wyborczy Wyborców Blok Samorządowy Razem - pełnomocnicy Henryk Ratajski i Danuta Morawska.
 
Oprócz tego mamy komitety: PO, PiS, SLD.
 
Za miedzą też się dzieje.

Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie KWW Samorządowe Porozumienie Ludowe, pełnomocnik Agnieszka Frontczak z ul. Torowej 25.

Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Jarzębaka – Dobroń.
 
Komitet Wyborczy Wyborców Doroty Maląg - Ksawerów, Wola Zaradzyńska.
 
Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Pluty - Ksawerów.
 
Komitet Wyborczy Wyborców "Petrykozy i Osiedle Razem"  - Andrzej Klewin - Petrykozy Osiedle.
 
Komitet Wyborczy Wyborców Ksawerów Razem - Mariusz  Opala, Ksawerów.
 
Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Kuźnickiego - Ksawerów.
 
Komitet Wyborczy Wyborców Bibliotekarki Elżbiety Świgulskiej - Kolonia Wola Zaradzyńska,  Ksawerów.
 
Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota" - Andrzej Marek Maślanka,  Dłutów.
 
Komitet Wyborczy Wyborców Z Wami i Dla - Was Monika  Marek - Ksawerów.
 
Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Wójcika, Ksawerów.
 
Komitet Wyborczy Wyborców Adama Skawińskiego - Pawlikowice.
 
Komitet Wyborczy Wyborców Marii Kopczewskiej. Pełnomocnik Przemysław Marek Greczka, Teklin, Ksawerów.
 
Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Widzew - Grzegorz  Kubiak, Ksawerów.
 
To komitety wyborcze, które złożyły zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych.