Chciała być radną powiatową z PiS. Nie została. Chciała być też wójtem w Lutomiersku. Wybory również przegrała. Od 3 sierpnia jest nowym inspektorem w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami. Bogusława Białek z Kazimierza ma 39 lat.

Emilia Sujecka z Ksawerowa została inspektorem w Wydziale Spraw Obywatelskich. Nabór zakończył się 13 sierpnia. Zostanie zatrudniona od 1 października.

Nowy inspektor w Biurze Rady Miejskiej to Magdalena Witkowska. Prywatnie żona naczelnika Mariusza Witkowskiego z ratusza. Nabór zakończył się 13 sierpnia. Zostanie zatrudniona od 1 października

Kierownikiem referatu w Wydziale Urbanistyki została Anna Szumigaj. Była pracownikiem Starostwa Powiatowego.

Wszyscy zostali zatrudnieni na czas określony – 6 miesięcy. Osoby, które  nie pracowały wcześniej w administracji publicznej, muszą odbyć służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem. 

Iga Pietryszka to nowy referent w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych. Została zatrudniona na 6 miesięcy. Nabór na stanowisko odbył się 29 lipca. Do drugiego etapu (rozmowy kwalifikacyjnej) przeszło 5 osób.

Katarzyna Golińska (kandydatka na radną z BSR) dostała pracę w ratuszu we wrześniu zeszłego roku. Gdy wiceprezydent Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek była komendantem ZHP, Golińska była skarbnikiem w Hufcu ZHP. Teraz widywana jest w godzinach pracy w MOPiT przy Partyzanckiej.