Przy skrzyżowaniu Kolejowej z Zamkową trwają prace przy układaniu krawężników i wyrównywaniu jezdni. Połowa wjazdu w Kolejową jest zamknięta.