Do Pabianic przyjechali ankieterzy ogólnopolskiego Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży wyrobów tytoniowych STOP18! Odwiedzili 30 punktów sprzedaży - na czarną listę wpisali 29. Okazało się, że 18,33 proc. sprzedawców zapytało ankietera o wiek. Co piąty sprzedawca poprosił o dokument stwierdzający pełnoletność. Aż
80 proc. sprzedawców w Pabianicach sprzedałoby wyroby tytoniowe niepełnoletnim.

W oparciu o najnowsze badanie „Tajemniczy Klient” opracowano listę około dwóch tysięcy punktów sprzedaży w całej Polsce, w stosunku do których istnieje wątpliwość co do przestrzegania prawa. Lista została przekazana policji i Straży Miejskiej.

- To była XI edycja Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży Stop18! - mówi Daniel Kucharski, koordynator Programu STOP18!

Badanie przeprowadzono w 47 miastach o wielkości co najmniej 50.000 mieszkańców. Zrealizowano 4.700 obserwacji. W każdym punkcie sprzedaży przeprowadzono 2 obserwacje.

Program Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP18!, prowadzony od 1998 roku, opiera się na partnerstwie organizacji i firm, które podejmują wspólne inicjatywy w celu przeciwdziałania dostępowi niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych. Aktywny udział w tegorocznej edycji programu biorą: firma tytoniowa Philip Morris Polska, sieci dystrybucyjne i handlowe Ruch, Kolporter, E.Leclerc, Real, Tesco, Żabka i WSS Społem Praga Południe, PKN Orlen i Shell, organizacje pozarządowe, Stowarzyszenie „U Siemachy”, Komitet na rzecz Dzieci w Polsce „KONARD”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Założenia programu propagują stowarzyszenia handlowe: Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Polska Izba Handlu, Unia Polskich Sieci Detalicznych. Program STOP18! wspierają: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

Informacje na temat Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży można znaleźć na stronie internetowej www.stop18.pl.