Taka decyzja została ogłoszona na początku marca podczas spotkania informacyjnego w MOK-u zorganizowanego dla uchodźców z Ukrainy i udzielających im schronienia pabianiczan.  Zwolnienie z kosztów wywozu śmieci za dodatkowych lokatorów udało się zatwierdzić w porozumieniu z firmą Eko-Region. Co dalej?

– Ulga przysługiwała przez dwa miesiące. Nie zostanie przedłużona - informuje Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta miasta.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć nowe deklaracje z uwzględnieniem wszystkich osób, łącznie z uchodźcami, mieszkających pod ich dachem. Urzędnicy będą weryfikowali informacje na ten temat.