Po pożarze drewniaka przy ul. Powstańców Warszawy 14 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zabezpieczył teren. Budynek ogrodzono od strony ulicy. Choć dom przeznaczony jest od dawna do rozbiórki, szybko nie zniknie. Dlaczego?

 – Budynek jest w wykazie domów przeznaczonych w tym roku do rozbiórki – mówi Zbigniew Skowroński, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. – Żeby go rozebrać, musimy wyprowadzić lokatora, a potem ogłosić przetarg i dostać zgodę konserwatora zabytków. To wszystko trwa.

ZGM ma wykaz 21 budynków przeznaczonych do rozbiórki do 2018 roku. Na rok 2015 zaplanowano rozbiórki siedmiu, przy ulicach: Powstańców Warszawy 14, św. Rocha 6, Kościuszki 8, Narutowicza 29, Narutowicza 29 a, Żeromskiego 9, Żeromskiego 13.

– Wszystkie są w strefie ochrony ścisłej, ograniczonej lub strefie ochrony konserwatorskiej, czyli bez zgody konserwatora nie możemy tam przybić nawet przysłowiowego gwoździa – mówi Skowroński.

Planowane koszty rozbiórki to ponad 58.000 zł. Najwięcej będą kosztować rozbiórki dwóch spalonych, murowanych domów: przy ul. św. Rocha 6 - ponad 21.000 zł i przy Kościuszki 8  - 13.000 zł. Tak dużo, bo kosztorys inwestorski rozbiórki murowanego budynku jest dwa razy większy niż drewnianego (11,69 zł za metr sześcienny).

W 2015 roku na remonty ZGM zamierza wydać przynajmniej 2.522.000 zł. Z tego roboty za około 400 tysięcy złotych wykona siłami zewnętrznymi, po przetargach.

– Będą to remonty kapitalne dachów, rozbiórki budynków, ciągów wentylacyjnych – wylicza Skowroński.

1.200.000 zł ZGM wpłaca na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.

– Remonty za prawie 950.000 zł wykonamy własnymi siłami. Będą to: naprawy kominów, dachów, obróbki blacharskie, remonty mieszkań, konserwacje, usuwanie awarii - wylicza dyrektor.

Co do remontu:

Roboty dekarskie będą na ulicach: Piękna 6, Lutomierska 1, Moniuszki 13, Konopna 26. Remontu - wymiany głowic kominowych na dachach doczekają sie na ul. Moniuszki 142/144, Odrodzenia 9, Kościelnej 6, św. Rocha 19.

Przy ul.Ostatniej 11 zostanie utwardzony wjazd i będzie remont schodów wejściowych. W budynku przy Skłodowskiej 12 zostanie wyremontowany strop po pożarze, a przy ul. Ludowej 1 wymienią drzwi w klatce schodowej.