Od 7 marca ruszają konsultacje społeczne projektów przebiegu ścieżek rowerowych w mieście – koncepcji ogólnej oraz wytypowanej z niej części o długości ok. 12 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą do budowy w ramach projektu „Modernizacji i rozwoju komunikacji miejskiej w Pabianicach”. Konsultacje potrwają do 21 marca.

Uwagi, propozycje i opinie można przesłać na adres: komunikacja@um.pabianice.pl lub zostawić pismo w Biurze Obsługi Interesantów przy ul. Zamkowej 16. Formularz konsultacji i projekty obu koncepcji można będzie znaleźć na: www.komunikacjapabianice.pl i www.um.pabianice.pl. Dziś od godz. 16.00 do 17.30 w Urzędzie Miejskim (sala nr 4) odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami.

- Do zespołu prowadzącego konsultacje społeczne, który rozpatrzy zgłoszone propozycje i uwagi, prezydent zaprosił osoby aktywnie działające w środowiskach rowerzystów, Arkadiusza Jaksę i Roberta Maniosa, reprezentującego fanpage Rowerowe Pabianice – informuje Aneta Klimek, rzecznik UM. - Oni również brali udział w wytyczaniu dróg rowerowych.

Projekt „Modernizacji i rozwoju komunikacji miejskiej” zakłada budowę ścieżek rowerowych dochodzących do węzłów przesiadkowych komunikacji miejskiej, w tym dworca kolejowego. Budowę podzielono na 9 etapów, które stanowią samodzielną całość i mogą być realizowane oddzielnie. Podstawowym rozwiązaniem zaproponowanym w projektach są ścieżki rowerowe oddzielone od ruchu samochodowego i pieszego z utwardzoną nawierzchnią, a gdzie nie jest to możliwe – ciągi pieszo-rowerowe albo pasy dla rowerów, w ostateczności wyznaczenie strefy dla rowerów przez tzw. sierżanty. Ścieżki będą oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. W miejscach zwiększonego ryzyka i tam, gdzie jest planowany wzmożony ruch rowerowy, przejazdy rowerowe, a także przejścia dla pieszych będą dodatkowo doświetlone. Miejsca będą wyznaczone po analizie rozwiązań szczegółowych opracowywanych przez firmę SofBlue na mapach w skali 1:500.

Wniosek o dofinansowanie „projektu komunikacyjnego” miasto złoży w drugim kwartale 2017 roku. Projekt komunikacyjny jest na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania unijnego w trybie pozakonkursowym, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Okres realizacji projektu przewidziany jest od III kwartału 2017 do III kwartału 2019 roku. Kwota na ścieżki - do 30 proc. wartości projektu (56,5 mln - ok. 17 mln). Trwa przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.