Dziś (poniedziałek 20.06.) w siedzibie senatora Macieja Łuczaka pabianicki PiS zwołał konferencję prasową z udziałem posła Marka Matuszewskiego, senatora Łuczaka i przewodniczącego Klubu Radnych PiS - Sławomira Szczesia.
Tematem była sytuacja po „przewrocie” w Radzie Miejskiej. Przypomnijmy, że na ostatniej sesji rady czworo radnych z klubu PiS głosowało za udzieleniem absolutorium prezydentowi Grzegorzowi Mackiewiczowi.
Rzecz w tym, że przed sesją radni PiS zebrali się w siedzibie senatora i ustalili, że nie poprą wniosku o absolutorium dla prezydenta. Miała obowiązywać dyscyplina partyjna. Stało się inaczej. Radni: Andrzej Żeligowski, Bożenna Kozłowska, Jarosław Lesman i Iwona Marczak nie podporządkowali się woli partii. Ich postawę senator Łuczak odebrał jako porażkę partii.
– W związku z zaistniałą sytuacją wnioskujemy o usunięcie z partii Bożenny Kozłowskiej, Andrzeja Żeligowskiego i Jarosława Lesmana – oświadczył senator Łuczak.– Wnioskujemy też o usuniecie z klubu radnych PiS Iwony Marczak. Pani Marczak nie jest członkiem partii.
– Bożenna Kozłowska pozwoliła, by radna Platformy Obywatelskiej zgłosiła jej kandydaturę na wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej, gdy chwilę przedtem odwołano z funkcji wiceprzewodniczącego z PiS – winy radnej wyliczał poseł Marek Matuszewski. – Wniosek o usuniecie z partii przesyłam do prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Co do pani Marczakowej, decyzję podejmie szef klubu radnych PiS.

– Liczę, że pan Żeligowski ustąpi z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej. Bo nie ma już naszego poparcia – dodał senator Łuczak.

Wtórował mu Sławomir Szczesio, szef klubu radnych PiS.
– To są decyzje dotyczące ludzi nielojalnych wobec partii – stwierdził.