Na pomoc finansową mogą liczyć osoby indywidualne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy i instytucje publiczne. Na usunięcie niebezpiecznej substancji można dostać maksymalnie 800 zł za tonę odpadów z azbestu. Za dotację można sfinansować demontaż, przygotowanie do transportu, transport i utylizację.

Urząd wyłoni w przetargu firmę, która zajmie się rozbiórką pokrycia dachu, elewacji i innych wyrobów zawierających azbest. Specjaliści zabiorą też odpady do miejsca utylizacji. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty zakupu i montażu nowych materiałów, które zastąpią zdemontowane.

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim do 30 czerwca.