Udało się rozstrzygnąć trzy przetargi. Oferty są nieco wyższe i miasto będzie musiało dołożyć do inwestycji ok. 3 milionów złotych. Dołoży. Taką decyzję podjął Grzegorz Mackiewicz, prezydent Pabianic.

- Oferty w przetargach są na tyle zadowalające, żeby rozstrzygnąć zamówienia i zrealizować wszystkie trzy zaplanowane inwestycje sportowo-rekreacyjne: budowę hali przy SP 13, bieżni na MOSiR-ze oraz szkutni na Lewitynie. Brakujące pieniądze chcemy dołożyć z nadwyżki budżetowej za ubiegły rok – powiedział.

Pierwszy z projektów to „Budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych – budowa budynku wraz z infrastrukturą i układem drogowym”.

Zakres prac określa przygotowana wcześniej dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Obiekt na Lewitynie będzie składał się z części przeznaczonej dla Pabianickiego Klubu Sportów Wodnych, Retmanatu Drużyn Wodnych Hufca ZHP Pabianice, pomieszczeń przeznaczonych dla MOSiR i części ogólnodostępnej.

Kolejny projekt to „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 13 – zaprojektuj i wybuduj”.

Wielofunkcyjna hala sportowa powstanie we wschodnio-północnej części obiektu PTC przy ul. Sempołowskiej (w miejscu starego basenu). Po stronie wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, rozbiórkowych, wykończeniowych oraz części infrastruktury zewnętrznej.

Inwestycja obejmie przede wszystkim część główną z boiskami (piłka ręczna, piłka nożna halowa futsal, koszykówka, siatkówka, badminton) oraz zaplecze szatniowo-administracyjno-socjalne. Termin 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy na wykonanie prac.

Trzeci z realizowanych probjektów to „Budowa z przebudową areny lekkoatletycznej wraz z budową urządzeń i infrastruktury towarzyszącej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach”.

Główną częścią zamówienia jest budowę bieżni okrężnej o długości 400 m z ośmiotorową bieżnią do biegów sprinterskich na 100 m i 110 m ppł. plus rów z wodą.

Zakres obejmuje m.in. rozbiórkę betonowych trybun na skarpie, schodów i starych wiat dla zawodników, likwidację istniejących wokół bieżni skarp i profilowanie nowych, wyprofilowanie i naprawę fragmentów nawierzchni istniejącego boiska piłkarskiego, montaż wiat stadionowych, budowę nowych ogrodzeń, wykonanie trawników plus budowę infrastruktury technicznej.