W związku z trudną sytuacją  pabianickiego szpitala Starostwo Powiatowe stara się pomagać placówce na miarę swoich możliwości prawnych i finansowych. Zarząd powiatu - na prośbę dyrekcji szpitala - udzielił wsparcia finansowego. Postanowił przekazać szpitalowi  50 tys. zł, jako dotację na kontynuację prac remontowych i modernizacyjnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i w Pracowni Bakteriologicznej.
Za te pieniądze zostaną kupione wykładziny, zamontowane ścianki działowe i drabinki zabezpieczające łóżka pacjentów.
Prace te pozwolą na dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących norm niezbędnych do podpisania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.