A wszystko to z okazji Dnia Strażnika Gminnego i Miejskiego, który przypada właśnie 29 sierpnia.

– W tym dniu zapraszamy wszystkich tych, którzy mają niezakończone postępowanie mandatowe, do siedziby naszej komendy przy ul. Narutowicza 33 – mówi komendant.

Będzie wtedy można wytłumaczyć się z okoliczności, w jakich strażnicy wlepili nam mandat i poprosić o jego anulowanie. Strażnik zamieni wtedy mandat na pouczenie.

– Pragnę podkreślić, iż akcja może dotyczyć tylko jednej niezakończonej sprawy – zaznacza Tomasz Makrocki.