O tym, jak dostać dotację, będzie mowa na dyżurze informacyjnym we wtorek, 14 lutego od godz. 15.00 do 17.00 i w środę, 15 lutego od godz. 10.00 do 12.00 w Urzędzie Miejskim przy Zamkowej 16 (sala nr 4 na parterze). Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska odpowiedzą na pytania, jak skorzystać z „Programu niskiej emisji”, który ogłosił Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz pomogą wypełnić deklarację. Zgłoszenie do pobrania
Od 23 lutego do 15 marca 2017 r. wypełnioną deklarację trzeba złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska UM (ul. św. Jana 4, II piętro, pok. 21).
Udział w programie to szansa dofinansowania do wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła bądź podłączenie się do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Maksymalna wysokość dotacji wynosi do 40 proc. poniesionych kosztów związanych ze zmianą sposobu ogrzewania, m.in. zakupem i montażem nowych urządzeń i demontażem starych czy przygotowaniem niezbędnych projektów i dokumentacji. Więcej informacji: http://um.pabianice.pl/artykul/260/1199/dofinansowanie-likwidacji- emisji-w- roku-2017- i-2018
Po zebraniu deklaracji miasto w imieniu mieszkańców wystąpi do WFOŚ.