Na skrzyżowaniu ulic Nawrockiego i Grota-Roweckiego powstały dwa przejazdy dla rowerzystów (na razie wymalowane tylko na czerwono). Łączą one ciągi rowerowe, wybudowane na Grota-Roweckiego i na Nawrockiego. Przejścia dla pieszych i wymalowane przejazdy zostały dodatkowo opatrzone sygnalizatorami z symbolem pieszego i roweru.

W tym roku przez Starostwo została wybudowana również dwukierunkowa droga rowerowa na ul. Grota-Roweckiego na odcinku Nawrockiego – Gryzla. Dalej wymalowano przejazd rowerowy, by cykliści spokojnie mogli dojechać dalszą już jednokierunkową drogą do skrzyżowania z ulicą Bugaj. Przed skrzyżowaniem z ul. Bugaj zaprojektowano śluzę rowerową. Co ona daje?

- To miejsce, w którym rowerzyści mogą zatrzymać się na czerwonym świetle i bezpiecznie ruszyć przed samochodami, gdy światło zmieni się na zielone. Rowerzyści mogą w niej zatrzymać się obok siebie. Dzięki śluzie rowerzyści mogą bezpiecznie skręcić w lewo. Nie będzie dochodziło też do kolizji między jadącymi przy prawej krawędzi jezdni na wprost rowerzystami, a skręcającymi w prawo samochodami – wyjaśnia sierżant sztabowy Michał Łyszkowski z Wydziału Ruchu Drogowego pabianickiej komendy.

Za skrzyżowaniem z ulicą Bugaj do skrzyżowania z ulicą Kilińskiego Starostwo wymalowało "sierżanty" rowerowe. W praktyce niczego to dla kierowców nie zmienia, bo jazda po nich nie jest zabroniona, a rowerzyści wiedzą, że dalszą trasę kontynuują już jezdnią.

- "Sierżanty" wyznaczają kierunek jazdy dla rowerzystów – dodaje sierżant sztabowy.

W przeciwnym kierunku (od Kilińskiego do Bugaj) również wymalowane zostały "sierżanty". Aby jadący na wprost przez skrzyżowanie ulic Bugaj i Grota-Roweckiego rowerzyści nie stwarzali zagrożenia dla skręcających na strzałce w prawo kierowców, przed skrzyżowaniem muszą wjechać na chodnik. Ułożona czerwona kostka oraz znak informujący o drodze do rowerzystów i pieszych wskazują rowerzyście, że powinien tędy kontynuować jazdę.


Projekt przebudowy ulicy Grota-Roweckiego pod kątem infrastruktury rowerowej wykonał na zlecenie Starostwa Paweł Jodaniewski. Za wykonanie odpowiada firma Włodan. Kosztowało to Starostwo 176.087 zł. W grudniu nastąpił odbiór drogi, ale ... z uwagami. Bo firma nie skończyła jeszcze pracy. Oto niektóre z „niedociągnięć”.

Śluza rowerowa, która powstała przed skrzyżowaniem z ulicą Bugaj, nie spełnia wymogów zawartych w przepisach.

Zgodnie z rozporządzeniem* śluzę dla rowerów stanowi obszar pomiędzy znakami poziomymi: P-12 (linia bezwzględnego zatrzymania), P-13 (linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów) lub P-14 (linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów). Krawędź śluzy położoną najdalej od skrzyżowania wyznacza się znakiem poziomym P-14. Na powierzchni śluzy umieszcza się znak P-23 (rower). Powierzchnię śluzy dla rowerów oznacza się barwą czerwoną.

W tej chwili brakuje zawartej w projekcie linii warunkowego zatrzymania przed śluzą oraz wyznaczającej jej krawędzi.

Na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej jest zakaz zatrzymywania się (zakaz nie obejmuje tzw. sierżantów). W przypadku skrzyżowania ul. Bugaj i Grota-Roweckiego, kierowcy chcący skręcić w prawo na strzałce warunkowego pozwolenia na wjazd za sygnalizator już nie mogą zatrzymać się w tym miejscu (na śluzie rowerowej). 

 

Włodan nie domalował również znaków poziomych w innych miejscach. O dokończenie prac zabiegał także radny powiatowy Arkadiusz Jaksa, który na sesji rady złożył interpelację zawierającą m.in. domalowanie przejść dla pieszych na drogach rowerowych, czy wyznaczenie przejazdu dla rowerzystów przy skrzyżowaniu ulicy Bugaj z Grota-Roweckiego. W tej chwili na tym skrzyżowaniu zamontowany został sygnalizator z podziałem na pieszego i rowerzystę, ale bez wymalowanego przejazdu, kierowcy i rowerzyści mogą być zdezorientowani. Brakuje też linii warunkowego zatrzymania złożonej z prostokątów przy przejazdach dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Nawrockiego i Grota-Roweckiego. Tam przejazdy zaznaczone są wyłącznie czerwoną farbą, a więc nie spełniają wymogów rozporządzenia*.

Dlaczego droga została odebrana w takim stanie?

- Wykonawca nie dokończył z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, dlatego zastrzegliśmy przy odbiorze, że ma dokończyć prace, jak tylko warunki będą temu sprzyjały. Te najpilniejsze zostaną zrobione jeszcze w styczniu – obiecuje Krzysztof Habura, starosta.

* Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach