Gotowy jest ogólnodostępny, darmowy parking na działce przy ul. Stary Rynek 13, przy ul. Sobieskiego.

-  2 grudnia, odbędzie się odbiór techniczny, po czym parking zostanie oddany kierowcom – informuje Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta.

Parking będzie ogólnodostępny, całodobowy i nieodpłatny. Zmieści się tutaj 60-80 samochodów mieszkańców pobliskich ulic. Dodatkowo 20 miejsc zarezerwowano dla pacjentów pobliskiej przychodni lekarskiej.

Właściciel działki nieodpłatnie udostępnił działkę miastu na 10 lat. Zarząd Dróg Miejskich przygotował parking, wyrównał i utwardził teren kruszywem.