W związku z informacją, jaka ukazała się na naszym portalu ("Niemiecki w II LO dla zaawansowanych") dostaliśmy list od Krzysztofa Zajdy, dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego.

Dyrektor pisze:

„(...) w poprzednich latach szkoła wielokrotnie kierowała swoją ofertę także do uczniów z Gimnazjum nr 3, którzy uczyli się języka niemieckiego. Dawała ona możliwość podjęcia nauki z kontynuacją języka niemieckiego w niektórych klasach. Oferta ta spotykała się z bardzo niewielkim zainteresowaniem. Do wszystkich klas, w których proponowano utworzenie grup z kontynuacją nauki języka niemieckiego, zgłaszało się 3-6 osób. Jedynym rokiem (w przeciągu ostatnich 5 lat), w którym takiej oferty nie było, był rok szkolny 2009/2010. Wcześniej jednak przeprowadziliśmy szczegółową ankietę wśród uczniów pabianickich gimnazjów. Wykazała ona brak zainteresowania ze strony odpowiedniej ilości uczniów uczących się języka niemieckiego podjęciem nauki w II LO.
Informuję jednocześnie, iż co roku podejmowali naukę w naszej szkole uczniowie, którzy nie uczyli się języka angielskiego bądź uczyli się go we własnym zakresie. Zaległości z tego przedmiotu nadrabiali w trakcie roku szkolnego, często wspierani przez nauczycieli języka angielskiego II LO. W większości przypadków ich decyzje o podjęciu nauki w II LO, pomimo "przejściowych kłopotów językowych" z perspektywy czasu okazywały się słuszne.
Pragnę zauważyć także, że ogólne zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych określa zarządzenie KO w Łodzi oraz regulamin wprowadzany przez organ prowadzący. Od kilku lat jest to rekrutacja elektroniczna, a więc taka, w której system komputerowy przelicza punkty i drukuje listę przyjętych do danej szkoły”.