Kampania potrwa do 10 grudnia. Wtedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
- To szczególny czas, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą ze względu na płeć a naruszaniem praw człowieka – mówi Anna Skurnica, terapeutka z OPiS.
W ramach pabianickich obchodów zaplanowano happening. 26 listopada (wtorek) w godz. 12.00-14.00 będą wręczane pabianiczanom białe gerbery przewiązane białą wstążką z hasłem promującym kampanię i danymi instytucji, gdzie osoby pokrzywdzone przemocą mogą szukać wsparcia. Terapeuci z OPiS pojawią się w trzech lokalizacjach miasta - okolice centrum handlowego „Echo”, Urząd Miasta Pabianic (ul. Zamkowa 16 ) i okolice zamku.
Happening realizowany jest jako zadanie w ramach projektu "Kocham. Lubię. Szanuję." współfinansowanego w ramach Programu Osłonowego " Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".