Będzie można wysłuchać wystąpień specjalistów oraz wyposażyć się w materiały informacyjno-edukacyjne. Przewidziano również przerwę kawową ze słodkim poczęstunkiem.

- Projekt "Kocham. Lubię. Szanuję." jest współfinansowany w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – wyjaśnia Mirosław Kołodziejczyk, kierownik Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach.

Do Pabianic przyjadą specjaliści do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ.Będą się również wypowiadać przedstawiciele lokalnych służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- Zapraszamy mieszkańców miasta Pabianic. Konferencja ma charakter otwarty i dotyczy tematu, który jest obecnie na czasie – dodaje Kołodziejczyk.

Konferencja odbędzie się 2 października w godz. 9.00-13.00 w Miejskim Ośrodku Kultury (ul. Kościuszki 14