Dla kogo znajdą się środki? Dla osób po 45. roku życia i dla osób z tzw. "zawodów deficytowych". Dofinansowanie na szkolenia otrzymają m.in. kucharze, kierowcy autobusów, pielęgniarki i położne, krawcy, graficy komputerowi i opiekunowie osób starszych. 

Wnioski składać można jeszcze do 11 lipca. Środki pochodzą z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2018 r.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków składa wniosek (na druku Urzędu) wraz z załącznikami w postaci papierowej lub elektronicznej.

Wniosek w postaci papierowej należy złożyć w siedzibie Urzędu w pokoju 218 (budynek B, II piętro) w godz. 8.00–14.00.  Za datę złożenia wniosku uznaje się faktyczny dzień wpłynięcia wniosku do siedziby urzędu.

Więcej informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy.