Z pracownikami punktu można kontaktować się telefonicznie: 605 420 320  lub pod adresem e-mail: europedirectlodz@newtechlodz.com.

W roku 2018 zaplanowali jeszcze:
– warsztaty dla młodzieży o Unii Europejskiej,
– warsztaty dla przedsiębiorców z możliwości współpracy zagranicznej,
- warsztaty dla NGO z pozyskiwania funduszy unijnych,
– symulację obrad parlamentu,
– debaty oksfordzkie,
– happening dotyczący tolerancji wobec innych narodowości.

O wydarzeniach będą informować na bieżąco na stronie: WWW.europedirect-lodz.pl oraz Facebook’u: https://www.facebook.com/EDLodz1/

Zachęcają również do kontowania się poprzez europejską infolinię - 00 800 6 7 8 9 10 11.

PIEED Łódź jest współfinansowany przez Komisję Europejską.