Marek Jaśkiewicz dostał Kryształowe Serce. Jego koledzy z klubu HDK przy Pabianickiej Fabryce Narzędzi SA. nagrodzeni i wyróżnieni z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa

– Nie spodziewałem się takiego wyróżnienia – mówi dumny z wyróżnienia Marek Jaśkiewicz. – Krew oddaję nie dla odznak i nagród, tylko dlatego, że jest komuś potrzebna.

Pierwszy raz oddał krew w 1987 roku. Pracował wtedy w kopalni na Śląsku. Miał 19 lat i pracował jako górnik pod ziemią.

– Kolega z pracy jej potrzebował – wspomina. – Zgłosiłem się i tak mi zostało. Nie mam specjalnie rzadkiej grupy, to A Rh+, przydaje się.

Potem ożenił się i wrócił do centralnej Polski. W Pabianicach znalazł w marcu 1993 roku pracę. Został frezerem w Pabianickiej Fabryce Narzędzi. Jest też naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej i wiceprezesem Zakładowego Klubu HDK w firmie. Do krwiodawstwa zachęcił córkę. Żony nie udało mu się namówić.

– Ale popiera mnie – mówi Jaśkiewicz. – Kiedy oddaję krew, zwalnia mnie z prac domowych.

Do tej pory oddał ponad 20 litrów krwi.

Za swoją działalność społeczną wyróżniony Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaką „Za Zasługi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi”, Medalem 50- i 55-lecia Ruchu HDK PCK, w 2014 r. - Najlepszy Strażak w województwie łódzkim i II miejsce w Polsce w konkursie „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” .

Podczas spotkania Odznaki Honorowe PCK otrzymali: Sławomir Izaszek – działacz PCK, honorowy dawca krwi, sekretarz Klubu HDK PCK oraz Krzysztof Klimek – członek PCK, honorowy dawca krwi, członek Klubu HDK PCK .

Odznaki „Zasłużony dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi" otrzymali Adam Śliz i Łukasz Jabłoński

Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi": I stopnia (min. 18 l) dostał Jarosław Jach, II stopnia (min. 12 l) Andrzej Krystosik, III stopnia (min. 5 l) Agnieszka Kubasiewicz, a także Adam Śliz, Zbigniew Selerowicz i Konrad Klimek (min. 6 l).

Ochotnicza Straż Pożarna przy PAFANA SA. została wyróżniona dyplomem uznania za udział w okręgowym etapie IX edycji – 2014 Ogólnopolskiego Programu Strażacy PSP i OSP w Honorowym Krwiodawstwie „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” w kategorii – najaktywniejsza Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w województwie łódzkim.