Urząd Miejski planuje wydać w tym roku na rozmowy z telefonów stacjonarnych 84.000 zł. Kolejne 72.000 zł pójdzie na rozmowy z telefonów komórkowych. Mają je 32 osoby.

- To i tak jest mniej niż było w ubiegłym roku – wyjaśnia Paweł Rózga, kanclerz w kancelarii prezydenta. - 32 telefony komórkowe mają naczelnicy, kierownicy referatów, prezydent i jego zastępcy. Lista jest zaakceptowana przez prezydenta.
Na rozmowy przez komórki urzędnicy mają wydać w tym roku o 12 tysięcy mniej.

- Wprowadzam limity, kto je przekroczy, będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni – mówi prezydent Zbigniew Dychto.

Starostwo w tym roku przeznacza na rozmowy telefoniczne 70.000 zł. 45.000 zł kosztują rozmowy z telefonów stacjonarnych, a 25.000 zł - z komórkowych. Telefony komórkowe ma 13 osób.

- Pięć aparatów mają członkowie Zarządu Powiatu, skarbnik, sekretarz, rzecznik prasowy, pracownicy Wydziału Dróg i Mostów, referatu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz trzech kierowców – wylicza starosta Krzysztof Habura. - Są limity. Kto je przekroczy, ten musi zapłacić za rozmowy z własnej kieszeni.

Gadają też w szkołach i przedszkolach. W podstawówkach na 8 szkół rachunki za stacjonarne wynoszą 21.252 zł, a za komórkowe - 15.750. Średnio miesięcznie każda ze szkół wygaduje 385 zł. W 12 przedszkolach w sumie wydają 27.305 zł na stacjonarne i 10.293 zł na komórkowe. Średnio miesięcznie każde przedszkole wydaje na telefony 263 zł.

Mamy tylko trzy gimnazja, które w zeszłym roku na pogaduchy z telefonów komórkowych wydały 5.295 zł, a ze stacjonarnych - 17.583 zł. To na jedna szkoła średnio wydzwania 635 zł.

Tylko w żłobku nie gadają przez służbowe telefony komórkowe. Dwie lokalizacje żłobka w sumie wydają rocznie 2.500 zł na telefony stacjonarne. Miesięcznie to około 200 zł.

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wygadują rocznie 19.000 zł przez komórki i 22.000 zł przez telefony stacjonarne. To aż 3.416 zł miesięcznie.

12 placówek oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu wydaje rocznie na rozmowy 61.276 zł. Są w tym gronie licea i zespoły szkół oraz Młodzieżowy Dom Kultury. Na komórki idzie 6.311 zł, a na stacjonarne - 54.965 zł. Miesięcznie średnio rozmowy przez telefony stacjonarne w jednej placówce wynoszą 381 zł.