Kilka pytań w sprawie miejsc parkingowych (i nie tylko) zadaliśmy Marcinowi Chmielewskiemu, naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, nadzorującego przebieg robót remontowych.

Oto nasza lista pytań:

 Ile i gdzie będą miejsca parkingowe wzdłuż Łaskiej, Zamkowej (od Zielonej do Wyspiańskiego, do Wyszyńskiego, do Waryńskiego, do Narutowicza, do Kościuszki i przed UM).

Czy będzie można parkować po obu stronach ulicy? W jaki sposób? Równolegle czy prostopadle do jezdni?

Czy na Zamkowej od św. Jana do Okulickiego i potem do Pułaskiego będzie można parkować? A po przeciwnej stronie ulicy (przy kościele ewangelickim i fabryce pod zegarem)?

Ul. Stary Rynek: do Batorego po stronie północnej na chodniku, a potem?

Ul. Warszawska: czy tylko po stronie południowej przy postoju taxi, a jak dalej od Konstantynowskiej do 3 Maja (przed prokuraturą) i jeszcze dalej?

Gdzie będą przystanki tramwajowe i autobusowe?

- Wzdłuż ul. Zamkowej powstała droga rowerowa o łącznej długości 1,5 km. Taki był postulat mieszkańców - ujawnia naczelnik Chmielewski. – Na zadanie w budżecie obywatelskim w 2016 r. pod nazwą „Ścieżka rowerowa w Pabianicach odcinek Zamkowa” zagłosowało 2.455 osób, natomiast jego realizacja została wstrzymana do czasu remontu głównej ulicy.

Budowa drogi rowerowej, której dotąd nie było, miała wpływ na liczbę miejsc parkingowych.

– Drugim elementem było uporządkowanie (skanalizowanie) ruchu i poprawa bezpieczeństwa, o co od lat wnioskowała Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach – dodaje Chmielewski. – Uwzględnione zostały przy tym wytyczne komunikacyjne wynikające z przepisów, np. odległości od skrzyżowań, przystanków czy przejść dla pieszych.

Od ul. Zielonej do ul. Nawrockiego będzie łącznie 316 (212 wyznaczonych liniami i 104 niewyznaczone) miejsc parkingowych.

Od ul. Zielonej do ul. Kilińskiego będzie 125 miejsc postojowych (108 wyznaczonych liniami i 17 niewyznaczonych). Od Kilińskiego do 3 Maja będzie 150 (74 wyznaczone liniami i 76 niewyznaczonych). Od 3 Maja do Nawrockiego będzie miejsce na zaparkowanie 41 (30 wyznaczonych liniami i 11 niewyznaczonych) pojazdów.

– Na ulicy Łaskiej parkować będziemy po staremu. Wzdłuż Łaskiej nic w tym zakresie się nie zmienia (inwestycja obejmowała tylko przebudowę torowiska, bez ingerencji w układ drogowy) – dodaje naczelnik.

Gdzie i jak rozmieszczono parkingi na Zamkowej:

- od Zielonej do Konopnickiej – dopuszczony postój na chodniku na zasadach ogólnych, po stronie południowej

- od Poniatowskiego do Wyspiańskiego – miejsca ukośne po stronie południowej oraz miejsca równoległe po stronie północnej

- od Żeromskiego do Wyszyńskiego – miejsca ukośne po stronie północnej (przy Domino), miejsca równoległe po stronie południowej

- od Wyszyńskiego do Waryńskiego – miejsca równoległe po stronie południowej, miejsca ukośne po stronie północnej oraz dodatkowo miejsca przy wjeździe na parking kościelny

- od Waryńskiego do Urzędu Skarbowego – miejsca równoległe po stronie południowej, miejsca ukośne po stronie północnej (na wysokości CH Echo)

- od Traugutta do Pułaskiego – miejsca ukośne po stronie północnej

- od Pułaskiego do św. Jana – miejsca równoległe po stronie południowej przy Urzędzie Miejskim oraz dopuszczony postój na chodniku na zasadach ogólnych po stronie północnej

- od Kilińskiego do Strażackiej – miejsca równoległe po południowej stronie oraz dopuszczony postój na chodniku na zasadach ogólnych po stronie północnej

- od Strażackiej do Piłsudskiego - dopuszczony postój na chodniku na zasadach ogólnych po obydwu stronach (przygotowane miejsca na parkowanie ukośne)

- od Piłsudskiego do Lipowej – miejsca ukośne po stronie północnej

Stary Rynek:

- parking przy kościele św. Mateusza – miejsca prostopadłe i równoległe

- od Gdańskiej do Batorego - dopuszczony postój na chodniku na zasadach ogólnych, po stronie północnej

- Stary Rynek – parkingi dookoła Starego Rynku (jezdnia południowa, wschodnia i zachodnia) oraz na działce od strony ul. Warszawskiej

Warszawska:

- od Poprzecznej do Majdany - dopuszczony postój na chodniku na zasadach ogólnych, po stronie północnej

- od Szewskiej do Bóźnicznej – duży parking z miejscami równoległymi po stronie południowej oraz dopuszczony postój na chodniku na zasadach ogólnych, po stronie północnej

- od Bóźnicznej do Kaplicznej – miejsca ukośne po stronie południowej oraz równoległe po stronie północnej

- od 3 Maja do Kresowej – miejsca równoległe po stronie południowej oraz przy Pabii dodatkowo po stronie północnej

- od Kresowej do Sikorskiego – miejsca równoległe po stronie południowej oraz ukośne po stronie północnej

Przystanki tramwajowe

- W ramach projektu powstały zintegrowane wspólne przystanki autobusowo-tramwajowe na wysepkach, co ułatwi pasażerom podróżowanie. Nie będą już musieli biegać między przystankami autobusowymi a tramwajowymi, zlokalizowanymi w różnych miejscach, a wsiadanie będzie wygodniejsze i bezpieczniejsze, bo będzie odbywać się z wysepek – wyjaśnia Chmielewski. – Wcześniej pasażerowie tramwajów wysiadali prosto na jezdnię, przed jadące samochody.

Lokalizacje przystanków autobusowo-tramwajowych:

Kierunek Łódź:

- Zamkowa/Konopnickiej – na ul. Zamkowej, za ul. Konopnickiej

- Zamkowa/Wyspiańskiego – przy „jamniku” – między ul. Lutomierską a Żeromskiego

- Zamkowa/Narutowicza – przed ul. Narutowicza

- Zamkowa/Kilińskiego – za ul. Kilińskiego (na wysokości kościoła ewangelickiego)

- Zamkowa/kościół św. Mateusza – przy zamku

- Warszawska/Poprzeczna – między Starym Rynkiem a ul. Poprzeczną

- Warszawska/3 Maja – przed ul. 3 Maja

- Warszawska/Nawrockiego – na wysokości SP 17

Kierunek Pabianice:

- Warszawska/Sikorskiego – na wysokości SP 17

- Warszawska/Kapliczna – między ul. 3 Maja a Kapliczną (przy kościele św. Floriana)

- Warszawska/Poprzeczna – między ul. Poprzeczną a ul. Batorego

- Zamkowa/zamek – przy zamku

- Zamkowa/św. Jana – za ul. św. Jana

- Zamkowa/Traugutta – za ul. Traugutta

- Zamkowa/Lutomierska – przy „jamniku” – między ul. Żeromskiego a Lutomierską

- Zamkowa/Staszewskiego – między ul. Konopnickiej a ul. Staszewskiego

Lokalizacje przystanków tramwajowych poza odcinkiem centralnym – w obydwu kierunkach:

- Wiejska – pętla tramwajowa

- Łaska/Szarych Szeregów

- Łaska/Tkacka

- Łaska/Mielczarskiego (przy ul. Pomorskiej)

- Warszawska/Tkaniny Techniczne

- Warszawska/Duży Skręt

- Warszawska/Dąbrowa