Honorowy tytuł  "Zasłużony dla Miasta Pabianic" Rada Miejska nadała Towarzystwu Przyjaciół Pabianic. Wniosek złożyła wiceprezydent Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek. Wszyscy radni głosowali "za". Certyfikat i medal odebrała prezeska TPP - Anna Leśniak.

Wcześniej prezydent Grzegorz Mackiewicz przedstawił historię i dokonania TPP.  Dowiedzieliśmy się, że Towarzystwo powstało 60 lat temu. Na ten pomysł wpadli absolwenci I LO im. Śniadeckich - 25 czerwca 1962 roku na swym trzecim zjeździe.

– TPP to stowarzyszenie społeczne, przez które w ciągu 60 lat przewinęły się setki pabianiczan - mówił prezydent Mackiewicz. – Należą do niego osoby aktywne, pomysłowe, pełne pasji i talentów, skłonne do poświęcania swego czasu dla miasta i jego mieszkańców. To zdolni animatorzy życia społecznego.

Prezydent przypomniał historię i dokonania TPP. Z inicjatywy TPP powstała w Pabianicach szkoła muzyczna (1968 rok). W 1979 roku zorganizowano Pabianickie Dni Kultury, które dziś nazywają się Dniami Pabianic. 11 listopada 1989 roku odsłonięto Pomnik Legionisty, odbudowany dzięki TPP. Towarzystwo wydawało roczniki historyczne „Pabianicjana”. Były rajdy piesze śladem znanych pabianiczan. Od 2001 roku TPP organizuje rajdy rowerowe, które od 20 lat są sztandarową imprezą Dni Pabianic. TPP opiekuje się mogiłami pabianiczan zasłużonych dla naszego miasta.

Pierwszą prezeską Towarzystwa była Sabina Spychałowa (prezeska Miejskiego Handlu Detalicznego). Potem przez dwie kadencje Towarzystwem kierowała Wanda Lelonek - dyrektorka II LO. Jej następczynią była Alicja Dopart - historyczka i kustosz Muzeum Miasta Pabianic. Po niej rządziła Anna Teodorczyk – szefowa PTTK, a potem na funkcji prezesa był jedyny mężczyzna - Adam Marczak, ówczesny sekretarz miasta. Po Marczaku rządy objęła Jolanta Pusz - nauczycielka SP 13. Od 2015 roku funkcję tę pełni Anna Leśniak - dyrektorka najstarszej pabianickiej podstawówki, SP 1.

1 września Anna Leśniak przejęła z rąk prezydenta Mackiewicza klucze do miasta. W ten symboliczny sposób rozpoczęły się 45. Dni Pabianic.