Za honorowe oddawanie krwi oraz promowanie honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, prezydent RP odznaczył:

Srebrnym Krzyżem Zasługi: Jerzego Szymczyka – wieloletniego, honorowego dawcę krwi oraz Kazimierza Maniosa – działacza PCK oraz Ruchu HDK PCK z Zakładowego Klubu HDK PCK przy POLFA S.A. Pabianice – Grupa ADAMED; Brązowym Krzyżem Zasługi: Grażynę Kazimierczak – opiekunkę honorowych krwiodawców w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach oraz Włodzimierza Odrowskiego – honorowego dawcę krwi, działacza PCK, prezesa Zakładowego Klubu HDK PCK przy LUMILEDS POLAND S.A. w Pabianicach.

Za wieloletnie, honorowe oddawanie krwi Odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przyznaną przez Ministra Zdrowia otrzymali następujący krwiodawcy: Sławomir Kajlewicz, Jerzy Czajkowski de Borenda, Józef Kolanek, Artur Makowski, Adam Mikołajewski, Andrzej Pluta, Marek Szer, Krzysztof Szubert, Andrzej Ślusarski i Józef Wawrzkowicz.

Za szczególne zasługi w dziedzinie oświaty i wychowania Minister Edukacji Narodowej wyróżnił Renatę Krysiak z Zespołu Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic – Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Za wspieranie Polskiego Czerwonego Krzyża oraz promowanie honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymali:

III stopnia: Błochowiak Anita, Mackiewicz Grzegorz. Klub HDK PCK przy LUMILEDS POLAND S.A. Pabianice, Fabryka Narzędzi PAFANA S.A. Pabianice;

IV stopnia: Łuczyński Sławomir, Hanke Krzysztof.

Za wieloletnie, honorowe oddawanie krwi i działalność promującą honorowe krwiodawstwo Polskiego Czerwonego Krzyża „Kryształowym Sercem” zostali wyróżnieni:

Maria KRASIŃSKA – jest członkiem Rejonowego Klubu HDK PCK im. Bohdana Serednickiego przy Zarządzie Oddziału Rejonowego PCK w Pabianicach. Oddaje honorowo krew od 1984 roku. Oddała honorowo ponad 46 litrów krwi. Organizatorka wielu akcji honorowego oddawania krwi w środowisku kobiet. Jest członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża. Za swoją działalność jako honorowy dawca krwi oraz propagator honorowego oddawania krwi została wyróżniona: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką „Honorowy dawca krwi – zasłużony dla zdrowia narodu”, Odznaką Honorową PCK IV st., Odznaką „Za zasługi dla RCKiK w Łodzi” oraz Medalem 50- i 55-lecia Ruchu HDK PCK;

Jerzy CZAJKOWSKI de BORENDA – jest członkiem Rejonowego Klubu HDK PCK im. Bohdana Serednickiego przy Zarządzie Oddziału Rejonowego PCK w Pabianicach. Krew oddaje honorowo od 1981 roku. Oddał ponad 130 litrów (sto trzydzieści). Krew zaczął oddawać będąc górnikiem i ratownikiem górniczym. Szczególnie angażował się w akcjach na rzecz oddawania szpiku kostnego. Prowadził ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci z porażeniem mózgowym, autyzmem i zespołem Downa. Jest członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża. Za swoją działalność jako honorowy dawca krwi oraz propagator honorowego oddawania krwi został wyróżniony: Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką „Honorowy dawca krwi – zasłużony dla zdrowia narodu” oraz Medalem 50- i 55-lecia Ruchu HDK PCK.

Za honorowe oddawanie krwi Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” otrzymali:

I stopnia: (min. 18 litrów panowie, 15 litrów panie): BODANKA Paweł, RZYBYSZ Zbigniew, LATUSZKIEWICZ Adam,

II stopnia: (min. 12 litrów panowie, 10 litrów panie): JUREK Łukasz, SULEJ Marcin,

III stopnia: (min. 6 litrów panowie, 5 litrów panie): CIEŚLA Piotr, CIEPLUCHA Dawid, MOSZKOWICZ Mariusz, KRULIK Mariusz, CHOJNACKI Krzysztof, MISIAK Mariusz, HAUK MAŁGORZATA, ZAKRZEWSKI Jerzy, BITTNER Piotr.

Za honorowe oddawanie krwi, promowanie i wspieranie honorowego krwiodawstwa dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi wyróżnił Odznaką „Za Zasługi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi”: Zbigniewa Hemera, Małgorzatę Adamkiewicz, Pawła Winiarskiego oraz Bartłomieja Rodawskiego.

Za wspieranie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża pamiątkową plakietę otrzymała GRUPA ADAMED.