Za honorowe oddawanie krwi oraz promowanie honorowego krwiodawstwa odznaką „za zasługi dla regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Łodzi” zostali wyróżnieni: Sławomir Kajlewicz - oddał honorowo 31.420 ml krwi, Stanisław Krzeczowski - oddał honorowo 25.600 ml krwi, Sławomir Sałata - oddał honorowo 40.030 ml krwi, Antoni Mikołajczyk - oddał honorowo 43.380 ml krwi, Piotr Karaszkiewicz - oddał honorowo 26.740 ml krwi.

Za honorowe oddawanie krwi odznaką „zasłużony honorowy dawca krwi” zostali wyróżnieni: Magdalena Klimek i Mariusz Waliszewski.