LIST OTWARTY
dotyczący obchodów 25-lecia samorządu pabianickiego
25-lecie samorządu terytorialnego, to nie tylko piękny jubileusz, ale też święto
wszystkich samorządowców. To doskonały moment do zaprezentowania sukcesów
samorządu na lokalnym gruncie oraz przypomnienia osób, które przyczyniły się do jego
rozwoju.
 
Przez ostatnie 25 lat dla dobra Pabianic pracowało wiele osób z różnych opcji
politycznych, dokładając kolejne cegiełki do rozwoju miasta i budowy lokalnej
tożsamości. Ten jubileusz powinien być naszym wspólnym, radosnym świętem,
niezależnie od przynależności partyjnej. Uroczystość, która została zorganizowana w dniu
10 listopada 2015 r. w Miejskim Ośrodku Kultury, powinna służyć podkreśleniu pracy
i wysiłku wszystkich osób działających na rzecz rozwoju wspólnoty samorządowej: od
pracowników Urzędu Miejskiego, po radnych i prezydentów.
 
Niestety, w naszej opinii, narracja jaka została narzucona przez Przewodniczącego Rady
Miejskiej i Prezydenta Miasta w trakcie uroczystości, posłużyła do promocji konkretnej
grupy politycznej. Pomimo, iż na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza władzę w mieście
sprawowali przedstawiciele zarówno lewicy jak i prawicy, to organizatorzy uroczystości
zupełnie ten fakt przemilczeli. Z przykrością stwierdzamy, iż nie ustrzegli się oni pokusy,
aby w sposób tendencyjny i wybiórczy potraktować historię Pabianic, wymazując z jej
kart osoby, które z ramienia lewicy piastowały wysokie funkcje w samorządzie lub ten
samorząd reprezentowały: Leszka Malińskiego – wieloletniego przewodniczącego Rady
Miejskiej, Pawła Winiarskiego – prezydenta Pabianic, czy Anitę Błochowiak –
reprezentantkę Pabianic w Sejmie przez okres 10 lat, co do dnia dzisiejszego jest
wynikiem nie do powtórzenia przez prawicowych polityków.
Źle się dzieje, kiedy osoby sprawujące dziś władzę w mieście, rozpoczynają swoje rządy
od pisania historii na nowo, wpisując się tym samym w najgorsze praktyki wymazywania
ze świadomości obywateli jakiekolwiek wzmianki na temat swoich przeciwników
politycznych. Przypomina to bowiem realizację Orwellowskiego sloganu partii w praktyce:
„Kto kontroluje teraźniejszość, kontroluje przeszłość”. Dziś trzeba sobie zadać pytanie,
czy to przesłanie dzisiejsi włodarze miasta zamierzają na trwałe wpisać na swoje
sztandary?
 
Zapomniano przede wszystkim o wieloletnich pracownikach Urzędu Miejskiego, którzy
codzienną, tytaniczną pracą, bez błysku fleszy, budowali każdego dnia swoją małą
ojczyznę. To właśnie im, w pierwszej kolejności powinny należeć się brawa i wszelkie
odznaczenia. A tych, niestety również zabrakło…
 
Mając na uwadze powyższe, zwracamy się zatem do Przewodniczącego Rady Miejskiej
i Prezydenta Miasta o wyjaśnienie, kto odpowiadał za przygotowanie uroczystości w takiej
formie, kto był autorem scenariusza i kto obchody 25-lecia samorządu w takiej formule
zatwierdził?
 
 
Bakus Halina
Boczkiewicz Rafał
Duraj Piotr
Gryglewski Marek
Hetman Wacław
Januszkiewicz Radosław 
Kraska Robert 
Lorenczak Marian 
Mencwal Zbigniew
Pietrzak Kazimierz
Piotrowski Bogdan 
Stasiak Aleksandra 
Suchocki Karol
Smagalski Zdzisław 
Tosik Mirosław