Na granicy naszego miasta stanęła czerwona brama triumfalna. Wisiały na niej napisy: „Pabianice witają radzieckich kosmonautów” oraz „Kosmos–Pokój–ZSRR”. Przed Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (dziś jest tu Urząd Miejski) stanęła trybuna honorowa.
Po co to wszystko?
Pabianice miały gościć bohaterskich kosmonautów radzieckich. To oni – jak podawały ówczesne gazety – „swą bezprzykładną odwagą przyczynili się do rozszerzenia wiedzy całej ludzkości o wszechświecie”.

Podczas powitania kosmonautów Chruszczow rzekł do członków korpusu dyplomatycznego krajów całego świata: „Zbudujcie u siebie socjalizm, a też będziecie tak latali”.

Który z kosmonautów radzieckich odwiedził nasze miasto i jak w pamięci pabianiczan zapisał się ten szczególny dzień - w papierowym wydaniu Życia Pabianic