Prezydent Grzegorz Mackiewicz pojechał dzisiaj z życzeniami i kwiatami do szacownej jubilatki. Pani Helena Janecka ukończyła sto lat w kwietniu tego roku.
Dziś ma 100 lat i jeden miesiąc. Dostojna jubilatka cieszy się zdrowiem, pogodą ducha i dobrą kondycją

W Pabianicach mieszka od 45 lat, pracowała w mleczarni. Pani Helena pochodzi z Józefowa w pow. łaskim, miała ośmioro rodzeństwa. Jej rodzina jest długowieczna. Najstarsza osoba w rodzinie przezyła 104 lata. Obecnie pani Helena mieszka z młodszą siostrą, która ma 94 lata.

Szacownej Jubilatce życzymy zdrowia i samych słonecznych dni.