- Kierowca powinien wjechać w zieleń przed szpitalem. Do tej pory nie wolno było skręcić w lewo, ani w prawo. Tego znaku już nie ma - mówi Andrzej Kozdroń, koordynator parkingów.

Najpóźniej w poniedziałek zostanie postawiony znak informujący o jednym kierunku ruchu. Zostaną ustawione też znaki wskazujące miejsca postoju dla niepełnosprawnych. Jak tylko pogoda pozwoli, namalowane zostaną znaki poziome.