Dla mieszkańców zostaną przyznane dotacje na likwidację lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych.

Procedura udzielania dotacji została podzielona na dwa etapy.

Pierwszy etap zakończy się 30 kwietnia. Do tego czasu należy dostarczyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością i kosztorys).

Do 10 maja na podstawie złożonych wniosków zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu.

Drugi etap będzie trwał od 13 maja do 30 czerwca. Trzeba będzie dołączyć do wniosku dodatkowe dokumenty.

Potrzebne załączniki można pobrać ze strony lub w Urzędzie Gminy w pok. nr 4 (ul. Torowa 21).

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 42 213 96 60 wew. 133.