Urząd Miejski przy okazji przebudowy drogi 485 chce "zasilić" w gaz mieszkańców ul. Jutrzkowickiej i ulic przyległych oraz południową część gminy Pabianice.

– Polska Spółka Gazownictwa od lat odmawiała inwestycji w tym rejonie miasta, ale w końcu zmieniła zdanie – informuje prezydent Grzegorz Mackiewicz.

We wtorek władze miasta i "gazowni" doszły do porozumienia w tej sprawie.

– Jest możliwość zainstalowania przyłączy gazowych właśnie teraz, gdy trwają roboty drogowe – zapewnia wiceprezydent Marek Gryglewski. – Gdy skończy się budowa, to przez następne 10 lat, w okresie gwarancyjnym, nie będzie można przeprowadzać robót związanych z doprowadzeniem infrastruktury technicznej.

Zainteresowani przyłączem mogą uzyskać dodatkowe informacje, dzwoniąc na numer 42 22 54 628 do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Można też zajrzeć na stronę wos@um.pabianice.pl lub przyjść osobiście do wydziału przy ul. św. Jana 4.

– Prosimy wszystkich zainteresowanych o kontakt – mówi Agnieszka Pietrowska, naczelnik wydziału. – Listę chętnych przekażemy "gazowni".