Na wymianę dowodu mamy 10 lat, ale możemy to zrobić już po 4 marca. Wdrożenie systemu e-dowodów wymaga wcześniejszych technicznych prac serwisowych, dlatego w piątek, 1 marca od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu miejskiego Rejestru Dowodów Osobistych.

- Tego dnia wnioski o dowód w Wydziale Spraw Obywatelskich UM można składać do godz. 11.00 – mówi Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta. - Od godz. 12.00 do zamknięcia urzędu nie będzie możliwości złożenia wniosku ani załatwienia innych spraw dotyczących dowodu osobistego.

Wydawanie od marca e-dowodów nie wiąże się z koniecznością wymiany dotychczas posiadanych dokumentów. Zachowają one ważność do upływu określonych w nich terminów. Wymiana dowodów na te z warstwą elektroniczną potrwa do 2029 roku.

Nowe, elektroniczne dowody osobiste dostaną wszystkie osoby, którym skończyła się ważność dotychczasowych. Można też wymienić dotychczasowy dowód, nadal ważny, jeżeli chcemy skorzystać z możliwości nowego. Usługa ta będzie wykonywana nieodpłatnie.

 

Czym będą się różnić od dotychczasowych?

E-dowód ma wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego, tj. potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych krajów.

– Wizualnie w dowodach niewiele się zmieni – zapewnia Wojciech Poros, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim – Nowość to dodatkowy numer CAN (zapisany w systemie kreskowym), który znajdzie się na pierwszej stronie dokumentu.

Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. E-dowód umożliwia m.in.:

• logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),

• elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),

• korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

E-dowód zastąpi też papierowe recepty (w aptece po jego okazaniu odczytają w systemie informatycznym, jakie lekarstwa lekarz nam przepisał), umożliwi rejestrację w przychodni przez internet, a także złożenie tzw. podpisu kwalifikowanego przy zawieraniu umów na odległość.

W jaki sposób?

Dzięki numerowi CAN i dodatkowym numerom PIN. Razem z dowodem w specjalnej kopercie dostaniemy czterocyfrowy numer PIN1 i sześciocyfrowy numer PIN2.

Pierwszy numer umożliwi korzystanie z całej sieci internetowej urzędów, sprawdzanie stanu konta w ZUS, weryfikację korzystania z usług medycznych w ramach NFZ, złożenie lub sprawdzenie zeznania w urzędzie skarbowym, sprawdzenie punktów karnych itd.

Drugi - PIN2 - służy do składania na odległość podpisu osobistego pod różnymi urzędowymi pismami.

– Nie musimy korzystać z tych dodatkowych, elektronicznych funkcji dowodu osobistego – mówi naczelnik Poros. – Składając wniosek, określimy, jakie funkcje chcemy w nim mieć. Na przykład kod PIN2 ustalają tylko te osoby, które zaznaczyły we wniosku, że chcą mieć w dowodzie podpis osobisty. Jeśli ktoś z niego na początku zrezygnuje, my go przechowamy. Będzie mógł w każdym momencie go uzyskać.  

Otrzymamy też kod PUK (możemy go zostawić w urzędzie, jeśli nie chcemy korzystać z elektronicznych udogodnień), który służy do odblokowania e-dowodu w przypadku zablokowania poprzez 3-krotne podanie błędnego kodu PIN.

W razie zagubienia

Trzeba będzie zgłosić zagubienie lub kradzież e-dowodu w urzędzie gminy lub przez internet na stronie www.obywatel.gov.pl - wówczas dowód zostanie unieważniony od razu. Kradzież można zgłosić na policji. E-dowód zostanie unieważniony bez wizyty w urzędzie. Trzeba będzie zgłosić kradzież e-dowodu w banku, nawet jeśli nie mamy konta. Dzięki temu zadbamy o swoje bezpieczeństwo i uchronimy się przed oszustami.