Pabianiczanie złożyli pierwsze wnioski o wydanie dowodów z liniami papilarnymi.

Od 7 listopada dowody osobiste wydawane przez urzędy muszą mieć (tak jak w paszportach) odciski linii papilarnych palców i podpis właściciela.

– To dwa odciski palców wskazujących prawej i lewej dłoni - informuje Wojciech Poros, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w UM. – W dokumencie odciski nie są widoczne. Widoczny jest tylko skan podpisu właściciela dowodu.

Wczoraj ( 8 listopada) w pabianickim urzędzie przy ul. św. Jana było 20 osób, które złożyły  wnioski o nowe dokumenty.

- Ze względu na procedurę pobierania odcisków palców i skanowanie podpisu obsługa jednej osoby trwała kilkanaście minut - mówi Poros.– Były też problemy przy pobieraniu odcisków palców bardziej spracowanych dłoni. W takich przypadkach skanowaliśmy linie papilarne z kolejnych palców. Trwało około 15 minut.

Na nowy dowód osobisty pabianiczanie poczekają (zgodnie z przepisami)około miesiąca, w praktyce 3 tygodnie.

- Dowody przyjeżdżają do Pabianic i są wydawane w poniedziałki i czwartki - dodaje naczelnik.

Wniosek o nowy dowód osobisty składają osoby, którym kończy się ważność "starego" dokumentu.