Pabianice najlepsze w województwie! W czym? W zdobywaniu pieniędzy unijnych.

Wczoraj, 24 maja w Teatrze Wielkim w Łodzi prezydent Grzegorz Mackiewicz odebrał certyfikat z rąk marszałka.  Jest to wyróżnienie dla samorządów najlepiej pozyskujących fundusze Unii Europejskiej.

- Nasze miasto zdobyło najwięcej środków wśród miast powyżej 20 tys. mieszkańców - informuje rzecznik prezydenta, Aneta Klimek.

Nagroda obejmuje czas od 2004 roku, a więc od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Brano pod uwagę ilość pieniędzy pozyskanych z Unii oraz ilości projektów, które otrzymały wsparcie.

Wyróżnienie prezydent odebrał podczas gali z okazji 20-lecia Sejmiku Województwa Łódzkiego z udziałem parlamentarzystów i samorządowców z całego regionu.