Dokładnie rok temu pisaliśmy o tym, że czeka nas armagedon podczas przebudowy linii tramwajowej. Główna ulica miała być rozkopana i nieprzejezdna. I tego słowa wykonawca remontu - firma Progreg Infracity - dotrzymał. Nie dotrzymał natomiast terminu zakończenia robót. Pierwszy termin - wrzesień 2021 rok - przesunięto ze względu na pandemię. Kolejny - 5 grudnia 2021 r. - też okazał się nierealny. Ostatni (jaki usłyszeliśmy z ust prezydenta Grzegorza Mackiewicza) to czerwiec tego roku. Też wydaje się złudny.

Kiedy remont tramwajowy wreszcie się zakończy?

Zapytaliśmy wiceprezydenta Marka Gryglewskiego, odpowiedzialnego za tę inwestycję. Konkretnej daty nie usłyszeliśmy. Za to dostaliśmy zapewnienie, że „będzie pięknie” oraz informację o robotach. Oto ona:

Aktualne prace w ramach projektu tramwajowego

Na ul. Zamkowej ustawiane są kolejne słupy trakcyjne. W rejonie ul. Konopnickiej wykonywana jest podbudowa betonowa pod torowisko.

Kontynuowane są roboty brukarskie (korytowanie pod chodniki, podbudowa i ustawianie obrzeży betonowych pod chodniki, zatoki parkingowe, ścieżki rowerowe). Trwa układanie kabli trakcyjnych i oświetleniowych, zabezpieczanie szyn i płyt torowych powłoką ochronną, budowa kanału technologicznego przy ul. Waryńskiego, humusowanie terenów zielonych.

Na zdecydowanej większości głównej ulicy położona została masa bitumiczna. Od 6 marca 2022 r. przejezdne jest skrzyżowanie Kościuszki/Zamkowa/Pułaskiego i Traugutta/Zamkowa/Narutowicza. Oprócz prac drogowych powstaje nowa infrastruktura towarzysząca.

Kiedy skończy się drogowy armagedon?

Przy ul. Żeromskiego budowana jest druga podstacja trakcyjna (poprzednia mieściła się na wysokości muzeum miasta). Frontowa część budynku będzie przeznaczona na handel lub usługi. Druga podstacja trakcyjna w ramach projektu została wybudowana pod koniec ubiegłego roku na Dużym Skręcie (nowy budynek zastąpił kilkudziesięcioletni blaszak). Budowa nowoczesnych stacji trakcyjnych jest niezbędna do zasilania linii tramwajowej.

Budowa podstacji tramwajowej przy ul. Żeromskiego

Po zakończeniu prac archeologicznych w rejonie Dobrzynki rozpoczęto roboty przygotowawcze związane z przebudową mostu. Trwa usuwanie kolizji teletechnicznych i elektroenergetycznych przy moście oraz przebudowa wodociągu.

Przebudowa mostu na ul. Zamkowej

Budowane jest odwodnienie w rejonie Gdańskiej. Od ul. Batorego w kierunku ul. Szewskiej wykonawca rozpoczął demontaż torowiska i frezowanie jezdni. Równolegle kontynuowane są prace archeologiczne w tym rejonie, co może wpłynąć na tempo robót budowlanych. Archeolodzy, pomimo okresu zimowego, ręcznie przekopali i drobiazgowo przebadali ilość ziemi, którą można przeliczyć na osiemnaście 24-tonowych wywrotek.

Ponadto na Warszawskiej pracownicy montują elementy odwodnienia torowiska, spawają złącza szynowe, układają nawierzchnie zjazdów.

Od trzech tygodni trwa przebudowa torowiska na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Sikorskiego, która przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Od Sikorskiego w stronę Pietrusińskiego trwają prace m.in. na peronach, zjazdach i przy studniach technologicznych. Na Warszawskiej, między Dużym Skrętem a Dąbrową, zaczęło się podbijanie torowiska.

Warszawska przy Pietrusińskiego

To najważniejsze aktualnie prowadzone prace ziemne i konstrukcyjne związane z modernizacją linii tramwajowej. Na pozostałych odcinkach zasadnicze prace budowlane już się zakończyły. Między innymi na pętli tramwajowej przy Wiejskiej, gdzie zamontowany został również napęd sterowania ruchem i dobiegają końca prace brukarskie, oraz wzdłuż ul. Łaskiej, gdzie wykonano też prace poza jezdnią.

Trasa linii 41 w Pabianicach modernizowana jest na odcinku prawie 6 km, a że przebiega przez centrum miasta, połączona jest z jego kompleksową przebudową. Dla porównania, remontowany odcinek w Ksawerowie wynosi ok. 2,8 km. Zgodnie z warunkami postawionymi w przetargu, odcinek ksawerowski miał być ukończony w pierwszej kolejności, aby umożliwić ruch tramwajowy na części trasy. Ze względu na przebudowę zajezdni Chocianowice, utrzymana zostanie jednak linia zastępcza Z41 na całej trasie do placu Niepodległości.

Jest termin zakończenia robót

O termin zakończenia robót zapytaliśmy Rafała Sącińskiego, prezesa spółki Progreg InfraCity, wykonawcy remontu.

– Termin to 15 października tego roku - zapewnił nas prezes Sąciński. – Bez problemu powinniśmy zdążyć w tym czasie. Mamy na koniec kwietnia 70 procent zaawansowania robót. Codziennie pracuje tu od 80 do 120 osób.

W ubiegły wtorek spółka zgłosiła do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zakończenie prac archeologicznych przy Zamku. Odbiór i decyzja o zakończeniu badań archeologicznych ma być w tym tygodniu.

– Potem pójdzie „z górki” - zapewnia prezes Sąciński.

We wtorek na placu budowy było 115 robotników. Pracował ciężki sprzęt (49 sztuk): 9 koparek, 17 ciężarówek, 3 ładowarki, 1 walec, 1 rozkładarka, 1 pompa do betonu, 3 minikoparki, 1 podbijarka, 7 samochodów technicznych.

Przeczytaj też: Tak będzie wyglądało nowe centrum miasta.