Tymczasowa kładka dla pieszych na Dobrzynce została zdemontowana 10 października (poniedziałek). Zakończyły się prace budowlane przy kontruckji mostu, więc przestała być potrzebna.

- Ruch pieszy odbywa się aktualnie południową stroną mostu, przy hotelu Fabryka Wełny - informuje wykonawca remontu linii tramwajowej.

W poniedziałek nieświadomi zmian przechodnie denerwowali się, że nikt nie pomyślał o zamieszczeniu informacji na bramie parku. Niektórzy ryzykowali i przechodzili na skróty, tuż przy skarpie. 

Kładka w parku Słowackiego została zdemontowana. Przejście jest możliwe przy Fabryce Wełny