Starostwo wymieniło kilka przyczyn tej zmiany. To między innymi wykonanie prac dodatkowych - rozbiórka istniejących poręczy żelbetowo-stalowych wraz z podbudową i wykonanie nowych na sąsiadującym z przebudowywanym mostem obiekcie mostowym (wykonanie fundamentu, zamówienie i czas oczekiwania na balustrady).

Wydłużył się czas trwania prac rozbiórkowych z uwagi na większe - niż wskazano w projekcie - gabaryty podpór istniejącego mostu. Inna od zakładanej w projekcie okazała konstrukcja podbudowy warstw nawierzchniowych na obiekcie i dojazdach do niego (dotyczy zarówno części północnej mostu jak i części południowej).

Starostwo podaje, że winna jest też sytuacja na rynku budowlanym spowodowana m.in. działaniami wojennymi na Ukrainie, inflacją, niedoborami na rynku pracowniczym. Przekłada się to na opóźnienia w dostawach materiałów. Chociażby mas bitumicznych, które nie dojechały na czas w związku z kryzysem na rynku ropy naftowej.

Remont mostu na ul. „Grota” Roweckiego zaczął się w czerwcu. Co do tej pory wykonano? Konstrukcję mostu wraz z kapami chodnikowymi po stronie południowej, płyty najazdowe z obu stron (betonowanie było 23.09.2022), umocniono też dno rzeki. 

- Obecnie wykonywana jest izolacja elementów mostu. W tym tygodniu mają też rozpocząć się prace przy kanalizacji deszczowej odwadniającej most i jezdnię. Szykowane do montażu są też krawężniki – wymienia Joanna Kupś, rzeczniczka Starostwa Powiatowego.

Koszt remontu to ponad 2,6 miliona zł. 856.000 zł pochodzi z Ministerstwa Infrastruktury, a 900.000 zł z funduszu przeciwdziałania Covid-19. Starostwo dokłada do inwestycji ponad 882.000 zł.