Dzisiaj (29 maja) po przerwie wznowione zostało posiedzenie zgromadzenia wspólników Pabianickiego Centrum Medycznego. Reprezentujący je prezydent Grzegorz Mackiewicz miał ocenić wykonywanie obowiązków przez prezes spółki i podjąć uchwałę o udzieleniu absolutorium. Decyzja nie zapadła. Dominika Konopacka poprosiła o więcej czasu, żeby przygotować plan działania spółki i odpowiedzi na pytania zadane na poprzednim posiedzeniu.
 
- Udzielenie absolutorium oznacza, że jako właściciel akceptuję działania zarządu i zwalniam go z odpowiedzialności za przedsięwzięcia, o których wiedziałem, podejmując uchwałę. Dlatego przed podjęciem świadomej decyzji potrzebuję wyjaśnień pani prezes – mówi prezydent Grzegorz Mackiewicz.
 
Nieudzielenie absolutorium nie jest równoznaczne z odwołaniem z funkcji prezesa zarządu. Kolejne posiedzenie 8 czerwca. O tym, czy Dominika Konopacka pozostanie na stanowisku, wkrótce zdecyduje rada nadzorcza PCM.